Ketolinsyre

Positiv effekt på opptaket av omega-3-fettsyrer

Å ta vare på naturen, tenke grønt, høste fornybare ressurser, være innovativ, være våken og lydhør for hva verden og mennesket trenger, sikre bærekraftig produksjon og skape god helse er ikke bare viktige, men nødvendige målsettinger for folk og næringer i dag. Å dele kunnskap om mat, næringsstoffer, kosthold og helse med hverandre er nok et viktig mål. På denne sida finner du informasjon om en svært potent brikke i det store nærings- og helsepuslespillet: Ketolinsyre.

Hva er ketolinsyre?

Ketolinsyre er en fettsyre som det finnes særskilt mye av i sild, derfor kalles den også for sildeolje. Man finner også ketolinsyre i rapsolje, i grønnsaken squash og i rød og grønn paprika. Ketolinsyren har i liten grad blitt viet oppmerksomhet i sammenheng med helse og kosthold tidligere, men nå viser ny forskning at det er god grunn til å følge godt med på denne helsefremmende syren.

Hva gjør ketolinsyren?

EPA og DHA er omega-3-fettsyrer man finner i fisk og sjødyr. Disse fettsyrene er viktig for god og normal hjertefunksjon og velfungerende celler i syn og hjerne hos mennesket. Det er derfor viktig at fisk og sjødyr er en del av kostholdet vårt. Sunne omega-3-fettsyrer finnes også i planter, men mennesket har begrenset kapasitet og egenskaper for å ta opp og frisette de vegetabilske fettsyrene i kroppen. Forskning gjort på laks og pattedyr, samt forsøk på menneskeceller, viser at ketolinsyre har en positiv effekt på opptaket av fettsyrer. Ketolinsyre stimulerer cellene til å omdanne og lagre de sunne omega-3-fettsyrene fra marin kost, og enda viktigere – fra vegetabilsk kost. Sild kan derfor med stor fordel inkluderes i kostholdet.

Økt kunnskap

Ettersom verden vil oppleve mangel på omega-3-fettsyrer i framtiden, er det viktig å finne nye måter å utvinne og utnytte disse fettsyrene best mulig på. Forskningen vil levere kunnskap om norske fiskeoljer, kunnskap om effekten av ketolinsyre, kunnskap om god sammensetning og utnyttelse av omega-3-fettsyrer og sist men ikke minst – kunnskap om helseeffekter.

Ketolinsyre i raudåte

Raudåta, calanus finmarchichus, er en hoppekrepsart som lever i det kalde og friske havet utenfor Nord-Norge og er den største fornybare biologiske ressursen i Nord-Atlanteren. Raudåta er rik på omega-3-fettsyrer og raudåteoljen som utvinnes kalles gjerne for 3. generasjons omega-3-olje. Raudåta inneholder ketolinsyre som forsterker cellenes opptak av EPA og DHA, essensielle fettsyrer som har mange gode helseeffekter for kroppen vår. 

Copyrighted. All rights reserved ketolinsyre.no